MTÜ Kohalik Toit üldkoosolek 11.04.2017

Üldkoosoleku päevakord:

1)      MTÜ Kohalik Toit aasta tegevuste kokkuvõte;
2)      Majandusaasta aruande tutvustus ja kinnitamine;
3)      MTÜ Kohalik Toit edaspidine tegevus, Viru Toit brändimärk
4)      Brändikomisjoni liikmete valimine
5)      Muud küsimused

Kolmas päevakorrapunt on väga olulise ja elulise tähtsusega ning eeldab kõigi organisatsiooni liikmete kaasamõtlemist. Viru Toidu juhatusel on ettepanek nimetatud teemat käsitleda maailmakohviku meetodil, tehes ajurünnak, saada nii sisend kõigilt liikmetelt, kuidas minna edasi, millised on liikmete ootused.

Koduseks ülesandeks jääks teile mõelda alljärgnevatel teemadel, et koosolekul oleks juba lihtsam oma mõtteid edasi anda ja formuleerida:

-          mida MTÜ Kohalik Toit liikmed loodud Viru Toit võrgustikult soovivad?;
-          millised tegevussuunad peaksid olema Viru Toit võrgustiku eesmärkideks?;
-          brändimärk! Kuidas panna ettevõtjaid seda rohkem taotlema?
Kuidas brändimärgi kontseptsiooni käivitada? Millised tegevused aitaksid
brändimärgi käivitamisele kaasa?;
-          toodangu turustamine, laadad jms?;
-          investeeringud. Kas Viru Toit vajaks investeeringuid, et liikmetel tekiks suurem huvi ühiselt turundada?;
-          millistesse Viru Toidu tegevustesse oleksid liikmed valmis ise rohkem panustama?
Viru Toidu juhtkond koputab teie kõigi südametunnistusel ja ootab teie rohket osavõttu. Palun mitte ära ehmatada koosoleku sisust ja väiksest kodus antud mõttetööst. Juhul kui teil endal ei ole võimalik koosolekule tulla, siis palun saatke oma ettevõttest keegi, kes oskab ise kaasa mõelda ja teie mõtteid edastada. Juhul kui teil endil on häid mõtteid ja ettepanekuid Viru Toidu arenguks, siis on suur rõõm nendest üldkoosolekul kuulda.

Taolise ajurünnaku läbiviimine on hädavajalik organisatsiooni edaspidise tegevussuuna selgitamiseks!

Palume oma tulekust teada anda info@virutoit.ee hiljemalt 5. aprilliks, et oleks võimalik tellida kohvipaus.


Lugupidamisega


MTÜ Kohalik Toit juhatus