Juhatus
Liikmed/võrgustik
Dokumendid
Projektid
Juhatus
MTÜ Kohalik Toit juhatuse liikmed:

Sigrid Välbe
Katrin Larens          
Ardo Niido                
Mihkel Olt                  
Margus Murula

Kirjad juhatusele -  juhatus@lists.virutoit.ee