Koolitus - „Teadliku juhi meistriklass“
28.12.2023 koolitus "Teadliku juhi meistriklass"

11.00 - alustame tervituskohviga
11.30 -13.00 I moodul
13.00 lõunapaus
13.30 - 15.30 II moodul
15.30 - 17.00 III moodul
Koolitus kestab kuni 17.00
Koolituse hind MTÜ Kohalik Toit liikmele 16eur
Registreerimine kuni 06.12.2023 virutoit@gmail.com
 
Koolitusest:
Koolitaja pakutud metoodika abil kasvab osaleja teadlikkus iseenda ja teiste käitumisstiilidest ning tunnetatakse paremini juhina oma rolli, tugevusi, mõju meeskonnale. Saame ülevaate DISC käitumismudelist, vaatleme erinevate käitumisstiili esindajate suhtlemisstiili, juhtimisstiili, tugevusi, motivaatoreid. Määratleme, kuidas erineva käitumisstiiliga meeskonnaliikmeid juhtida, kuidas saavutada parem koostöö, kuidas oma käitumist vastavalt olukorrale korrigeerida. Osaleja saab vajalikud tööriistad, et olla enesekindel ja koostööle suunatud juht, teadlik ja meeldiv suhtleja ning konfliktilahendaja. Koolituse põhieesmärk: Juhtide teadlikkuse kasvatamine oma juhtimis- ja suhtlusstiilist , selle mõjust meeskonnaliikmetele. Tõsta juhtide oskusi meeskondade juhtimisel, parema koostöö saavutamisel,sisekommunikatsiooni korraldamisel. Koolitus põhineb: Thomas DISC isikliku käitumise hindamise mudelil ning koolitajate 20 aastase meeskondade juhtimise kogemusel.

Koolituse lühikirjeldus:
Koolitusele eelnev tegevus: 
● Iga osaleja Thomas DISC personaalse analüüsi ankeedi täitmine (7-10 min)
● Personaalse tagasisidestuse aja kokkuleppimine veebi teel
● Tagasisidestamine veebi teel (ca.60 min), kus iga osaleja saab teada:
- oma eelistatud käitumisstiili ja selle tugevused
- kuidas käitutakse pinge olukorras
- millised käitumisstiili piirangud võivad mõjutada tööd
- kui rahul ollakse praeguse töökeskkonnaga ja kas esineb frustratsiooni
Tagasiside on personaalne ja konfidentsiaalne.
Koolituspäeval:
● I moodul: Ülevaade ja tutvustus ühe enimlevinud praktilise psühholoogia tööalase käitumise hindamise tööriistast–Thomas DISC mudelist. DISC mudeli nelja erineva tüübi käitumisstiili tutvustus – motivaatorid, hirmud, eelistatud suhtlusstiil, juhtimisstiil, väärtus organisatsioonile.
● II moodul: Kuidas meeskonnas erinevate käitumisstiili esindajaid ära tunda. Millist mõju meie käitumine meeskonnas avaldab. Erinevate käitumisstiiliga juhtide tugevused ja ohud. Kuidas teadlikult erinevate käitumisstiiliga meeskonnaliikmeid juhtida ning kuidas koostööd parandada.
● III moodul: Enda käitumise teadlik juhtimine. Suhtlemisoskuste arendamine. Kuidas arendada endas teatud käitumisstiili. Praktilised situatsioonülesannete lahendamised.

Koolitus on üles ehitatud osalejate aktiivsel kaasatöötamisel ning aruteludel.
Kestvus: 5h (koolituse aja sisse on arvestatud üks lühem paus ja lõunapaus)