Teeninduskoolitus „ Mina ja erinevad klienditüübid“
Koolituse algus 11.00 ja lõpp 16.00
Koolitus toimub Kaevuri majas,  Kastani 7, Tammiku, 31025 Ida-Viru maakond
Koolituse hind Viru Toidu liikmetele 15eur.
Oma osalemisest teatage hiljemalt 14.06.2024 virutoit@gmail.com
*Vajalik info – osaleja nimi ja meiliaadress, arve saaja andmed.
Palun kasutage seda suurepärast võimalust enda ja oma töötajate motiveerimiseks just hooaja alguses.
Koolituse põhieesmärk: Teenindajate enesekindluse kasvatamine läbi enda tugevuste
teadvustamise ja erinevate klienditüüpide tundmise . Positiivse klienditeeninduse kogemuse
loomise oskuse arendamine.

● positiivse klienditeeninduse kogemuse loomine nii teenindajale kui kliendile
● teenindaja enda tugevuste teadvustamine ning enesekindluse kasvatamine
Koolitus põhineb: Thomas DISC isikliku käitumise hindamise mudelil ning koolitajate 20
aastase restoranide juhtimise, kliendikogemuse juhtimise ning teenindusalaste koolituste
koostamise ning läbiviimise kogemusel külalislahkuse valdkonnas.
Koolituse lühikirjeldus:

Koolituspäevale eelnev:
● Iga osaleja Thomas DISC personaalse analüüsi ankeedi täitmine (7-10 min)
Koolitusele järgnev:
● Personaalse tagasisidestuse aja kokkuleppimine veebi teel
● Tagasisidestamine veebi teel (ca.60 min), kus iga osaleja saab teada:
- oma eelistatud käitumisstiili ja selle tugevused
- kuidas käitutakse pinge olukorras
- millised käitumisstiili piirangud võivad mõjutada tööd
- kui rahul ollakse praeguse töökeskkonnaga ja kas esineb frustratsiooni
Tagasiside on personaalne ja konfidentsiaalne.

Koolituspäeval:
● I moodul: Ülevaade ja tutvustus ühe enimlevinud praktilise psühholoogia tööalase
käitumise hindamise tööriistast–Thomas DISC mudelist. 4 põhilise isiksusetüübi
eeldatava käitumise ülevaade, mis hõlmab profiilide omadusi nagu tugevused,
motivaatorid, hirmud, eelistatud suhtusstiil, käitumine pingeolukorras.
● II moodul: Nelja erineva käitumisstiili tugevused ja ohud teenindajana. Enda
käitumise teadlik muutmine. Endas teatud käitumisstiili arendamine. Erinevad
klienditüübid nende eelistatud suhtlusstiilid ja kuidas neid ära tunda. Soovitused
suhtluseks.
● III moodul: Suhtlemisoskuste arendamine: kuulamine, parafraseerimine, empaatia ja
mõistmise väljendamine teenindusolukordade näitel. Toimetulek keerulistes
olukordades. Reklamatsioonide lahendamine.
Koolitus on üles ehitatud osalejate aktiivsel kaasatöötamisel ning aruteludel.
Kestvus: 5 h (koolituse aja sisse on arvestatud üks lühem paus ja lõunapaus)
Thomas PPA (personaalse käitumisprofiili analüüs) töövahend:
• Omab Briti Psühholoogiaseltsi (BPS) akrediteeringut ja kõrget tagasisidet teaduslikule meetodile
• Omab ISO 9001: 2015 - 2023
• On kiire täita (5-7 minutit)
• Põhineb DISC-metoodikal
• On lihtsasti tõlgendatav ja arusaadav ka mittespetsialistile
• Kirjeldab hästi inimese ennustatavat töö-alast käitumist, toob välja tugevused
• Näitab ära inimese rahulolu hetkeolukorraga ja võimaliku stressi/frustratsiooni

*Koolitust viiakse ellu Leader projekti "Kohalik toit liikmete, oskuste ja teadmiste ja koostöö arendamise" toel.

Tervitades
Katrin Larens
+372 53031893