Konkurss
Konkursi „Viru Toidu parimad 2014“ eesmärgiks on tunnustada Virumaal edukalt tegutsevaid ettevõtjaid, kes tegelevad toidu tootmise ja –töötlemisega ning toitlustamisega. Samuti atraktiivseid edukate tulemustega valdkondlikke projekte, et teadvustada inimestele kohaliku toidu ja toidukultuuri olulisust. 
Tunnustamise kategooriad on järgmised:
  1. Aasta 2014 Virumaa parim toidutootja
  2. Aasta 2014 Virumaa parim toitlustaja
  3. Aasta 2014 Viru Toidu parim tegu
Konkurssi võitjad kuulutatakse välja Viru Toidu tunnustusüritusel 27. märtsil 2015.
Kandidaate võivad konkursile esitada: eraisikud, ettevõtted, riigiasutused, organisatsioonid, kohalikud omavalitsused, maavalitsused välja arvatud konkursi korraldaja. Esitada võib mitu kandidaati.
Kõik nominendid palume esitada elektrooniliselt e-posti aadressile info@virutoit.ee,  MTÜ Kohalik Toit koduleheküljel www.virutoit.ee  asuva esitamise ankeedi kaudu Viru Toit parimad 2014.doc
või kirjalikult aadressil Keskväljak 1- 310, Jõhvi 41594, Ida-Virumaa märgusõnaga „Viru Toidu parimad 2014“.
Esitamise vorme oodatakse hiljemalt  17. märtsiks 2015. a.
Loe lisainfot: Viru Toidu parimate toidutootjate ja toitlustajate tunnustamise statuut
MTÜ Kohalik Toit on Virumaa ettevõtjaid ühendav organisatsioon, mis tegeleb kohaliku toidu propageerimisega. See on mittetulundusühing, mille eesmärk on ühendada Virumaa väikeettevõtjaid ja organisatsioone, kes pakuvad ehtsaid ja häid Virumaa kohalikke toidutooteid. Meie põhitegevus on tutvustada Virumaa toidutooteid ja piirkonda läbi kohaliku toidu ning arendada piirkondlikku koostööd loodud võrgustikus, kuhu kuuluvad tootjad, töötlejad ja toitlustajad. 
Piirkonna- ja kvaliteedimärgi  „VIRU TOIT“ eesmärgiks on:                        
  • Väärtustada Virumaa kohalikke tooteid
  • Suurendada tarbija usaldust Virumaa toodete kvaliteedi osas
  • Toetada Virumaa toodete müüki (k.a eksporti)
  • Luua konkurentsieeliseid
  • Toetada Virumaa ettevõtjate koostööd ja võrgustumist
 
Lisainfo telefonil + 372 5808 8887 või e-mailil info@virutoit.ee

ANKEET Viru Toit parimad 2014.doc
STATUUT Viru Toit parimad 2014.doc