Juhatus
Liikmed/võrgustik
Dokumendid
Projektid
Juhatus
MTÜ Kohalik Toit juhatuse liikmed:

 
Katrin Larens          
Veera Eher   
Margus Murula             
virutoit@gmail.com

Kirjad juhatusele -  juhatus@lists.virutoit.ee