Juhatus
Liikmed/võrgustik
Dokumendid
Projektid
Projektid
MTÜ Kohalik Toit on saanud projektitoatust 2023 aastal “Kohalik Toit liikmete oskuste, teadmiste ja koostöö arendamine.”
MTÜ Kirderanniku Koostöökogu Leader meetmest - Koostöö ja ühistegevuste arendamine
Projekti eesmärgiks on võrgustiku tugevdamine läbi ühistegevuste. Viru Toidu kohvikutepäeva läbiviimine, õppereisid teistesse võrgustikesse ja toidupiirkondadesse, koolitused teenindajatele ja toitlustajatele ja osalemised laatadel. 

MTÜ Kohalik Toit on viinud ellu aastatel 2013-2014 kolm Leader programmi projekti:
1. meede 3. Kogukonna arendamine ja maine kujundamine
projekti nimi: "Viru Toit turundus"
Projekti otsene eesmärk oli viia läbi erinevaid turundustegevusi, mille raames on võimalik propageerida kohalikku toitu ja arendada kohaliku toidu pakkumise suundi. Projektis kavandatud tegevusteks oli korraldada tunnustusüritus, trükkida infomaterjale ning luua tegevustega seotud koduleht.

2. meede 2. Elukeskkonna parandamine
projekti nimi " Brändi Viru Toit kaudu turundustegevuste toetamine"
Projekti otsene eesmärk oli brändi Viru Toit turundamine läbi laatadest ja messidest osavõtu ning kohaliku toidukauba otsepakkumisvõimaluste avardamine tootjatele. Projektis kavandatud tegevuseks oli  telkide soetamine, telkidesse vajaliku ja omanäolise esitlusmööbli ning logodega põllede soetamine.

3. meede 2. Elukeskkonna parandamine
Projekti nimi „Brändi Viru Toit kaudu toitlustajate turundustegevuste toetamine
Projekti otsene eesmärk oli brändi Viru Toit turundamine läbi laatadest ja messidest osavõtu ning kohaliku toidu otsepakkumiste võimaluste avardamine toitlustajatele. Projektis kavandatud tegevuseks oli BBQ ahju, grillpannide komplektide ja termokastide soetamine.

LEADER toetust perioodil 2016-2020 oleme saanud järgmistele projektidele:

4. meede 3 Piirkonna kompetentside arendamine (MTÜ Virumaa Koostöökogu)
Projekti nimi "Viru Toidu tegevuste arendamine"
Projekti otsene eesmärk on Viru Toidu tegevuste arendamine 2018-2019 läbi traditsiooniliste tegevuste. Korraldada iga aastane Viru Toidu tunnustusüritus; osaleda liikmetega Maamessil, Turismimessi toidualal ning investeerida väiksematesse telkidesse ning kergematesse laudadesse.

5. meede 3 Ühistegevuste ja koostöö arendamine (MTÜ Kirderanniku Koostöökogu)
Projekti nimi: "Viru Toidu retseptiraamatu koostamine, õppereisi korraldamine ja kohvikutekuu läbiviimine". Projekti tegevused:  töötubade läbiviimine koos toodete pildistamisega, Eestisisene õppereis  ja retseptiraamatu koostamine.

Projekti eesmärgid
1) Retseptiraamatu koostamine koos töötubade läbiviimisega ja toodete ja toidukohtade pildistamisega. Eesmärgiks on omanäolise trükise koostamine, kus raamatu omanikud saavad seda kasutada oma isikliku retseptikogumikuna. Trükiarv on 200 eksemplari.
2) Eesti-sisese õppereisi korraldamine Peipsi piirkonda. Eesmärgiks on saada kogemusi võrgustikutööks.
3) Ida-Viru kohvikutekuu läbiviimine kolmel suvel. Kohvikutekuu on nädalavahetuste kaupa ära jagatud piirkonniti, st kodukohvikud on avatud neljas erinevas piirkonnas ühe kuu jooksul. Eesmärgiks on toiduvalmistajatele ja kodukokkajatele pakkuda võimalust tutvustada endi tegemisi laiemalt ning seeläbi leida võrgustikku uusi liikmeid. Ida-Virule hea kohvikute kuvandi loomine.
Projekti tulemused: valmib omanäoline retseptiraamat, läbi on viidud vähemalt 5 õpituba
toitude valmistamiseks; toodetest ja toidukohtadest on tehtud fotod, mida saavad kasutada
osalevate ettevõtete omanikud edaspidi kas kodulehtedel või trükistes, retseptiraamatu
üheks mõtteks on selle täiendamise võimalus, kus iga raamatu omanik saab lisada oma
retsepte. Korraldatud on Ida-Viru kohvikute kuu, kus erinevatel nädalavahetustel on
erinevates piirkondades avatud kodukohvikud, planeeritud on üle Ida-Viru avada vähemalt
40 kohvikut erinevatel nädalavahetustel. Läbi viidud on Eesti-sisene õppereis tutvumaks
Peipsi toiduvõrgustiku tegemiste ja haldamisega. Õppereisil on tutvutud erinevate
toidutootjate ja toitlustajatega ning omandatud kogemusi võrgustikutööks.

6. meede 3 Piirkonna kompetentside arendamine (MTÜ Virumaa Koostöökogu)
Projekti nimi: "Viru Toidu võrgustiku arendamine ja tugevdamine"
. Projekti tegevused: osavõtud messidest ja laatadest, õppereisid tutvumaks teiste Eesti toiduvõrgustike tegevustega, brändimärgi tegevuste arendamine.