Brändimärgi  taotlemine
Ekspertkomisjon
Brändimärgiga tooted
Brändimärgiga toit
Müügikohad
Viru Toidu konkurss
Brändikomisjon
Ekspertkomisjon
Moodustatud on ekspertkomisjon, kes viib läbi hindamise, millega tagatakse VIRU TOIT brändimärgi sihtotstarbeline ja tulemuslik kasutamine.
Taotlusi vaadatakse üle 1 kord kvartalis ekspertkomisjoni poolt.

Ekspertkomisjoni liikmed:
  1. Aigi Kullerkupp
  2. Piret Talistu
  3. Erelin Zirk
  4. Velvi Alaküla
  5. Anne Vent